Kurumsal BT İzleme’nin Modernizasyonu İçin 5 Öneri

Kurumsal BT İzleme’nin Modernizasyonu İçin 5 Öneri

Kurumsal BT İzleme sadece bir disiplin değildir. İzleme sistemleri onları kullanan organizasyonlar büyürken organik olarak büyüyen kurumlardır. Başlangıçta, yalnızca birkaç sistem ve kaynağa odaklanan ekiplerin gözünden kaçan az şey varken, ilk sistem hataları, ilk ticari etkiler, izleme açığını kapatma isteği, gelen tehditleri makul süreler içinde önleme ya da tespit etme ihtiyacı daha başka izleme çözümlerine yöneltmektedir.

Birçok işletme bu BT İzleme sistemlerinin yanında ITIL döngüsüne güvenir. BT iş yüklerini, süreçlere bağlı (Değişiklik Yönetimi, Olay Yönetimi vb.) varlık takibi işlemlerini gerçekleştirmek için BT Hizmet Yönetim Sistemlerini (ITSM) uygular.

İşletmeler büyüdükçe, iş kararları da Kurumsal BT İzleme sistemlerinin kapsamını ve genişliğini etkilemeye başladı. Coğrafi genişleme, çeşitlendirme, birleşme ve satın almalar, yönetimsel değişiklikler, teknolojik silolar ile ekipler arasındaki segmentasyon, tek çözümün teknik sınırlamaları, merkezi satın alım eksikliği gibi çeşitli nedenlerle birden fazla izleme sistemi devreye alındı.

Küresel şirketler aylarca sürebilecek büyük değişim projeleri ile daha da zor durumda. Bu çoklu izleme platformları ITSM sistemleri ile yakından bağlantılı bu sebeple “sök ve yenile” yaklaşımı neredeyse imkansız hale getirildi.

Ancak artan karmaşıklığın ve hızlı değişimin tehlikelerine rağmen, BT ortamınızı sağlam bir şekilde kavramak, kaos potansiyelin artmasını engelleyerek netlik sağlamak için izleme çözümünüzü basitleştirmek mümkün.

Kurumsal BT İzleme’yi Modernleştirmek için beş ipucu

1. Evi Temizle

BT Varlık Yönetimi, varlıkların CI (Configuration Item) -yapılandırma öğeleri olarak da adlandırılır- SLA / SLO’lar (Hizmet Seviyesi Anlaşmaları / Hedefleri), destek sözleşmeleri, sorumlu destek ekipleri atama vs. yönetme disiplininin toplamına verilen tanımdır.

Bu kurumsal BT izleme ile ilgisiz gibi görünür. Etkin kurumsal BT izlemesi ile Konfigürasyon Yönetimi Veritabanı (CMDB)’nda yapılandırılmış veri modeli arasındaki kuvvetli korelasyonu kurar.

İyi kurulmuş bir veri modeli, sistemler, bileşenler ve alt bileşenler arasındaki bağlantıları haritalamalıdır. Bu, olayları daha iyi ilişkilendirmenin yanı sıra birbirine bağlı CI grupları üzerindeki değişiklikler konusunda da yardımcı olur.

2. “Fight Alert” Tükenmişlik Sendromu: Gürültüyü azaltın

CI’ler arasındaki bağımlılıkları yapılandırarak (diğer bir deyişle çok fazla uyarı filtrelemek) gereksiz gürültüyü azaltmak için harika bir yoldur. Bunun dışında da yapılabilecek çok şey var.

Her yandan gelen uyarılara maruz kalma, BT personeline uyarı yorgunluğu yaratır. Uyarıların aşırı miktarı yüzünden birinin diğerine göre daha öncelikli olmasını imkansız kılan, uyarıların kritik olmasına rağmen göz ardı edildiği durumlar yaratır. Olaylar yalnızca iş bağlantıları BT’yi kesinti hakkında bilgilendirdiğinde, tepki modunda çalışacak ekipleri getirir. Etki büyüyüp kontrol edilmesi zorlaştığı ana kadar tepki bu şekilde düzeltilir.

3. Duvarları Parçalayın, İnsanları Bir Araya Getirin

Günümüzün ortamları karmaşık olayları yaratmakta. Çok az insan, BT mimarisi ile ilgili  kararların neden niçin yapıldığı ve operasyonu tüm hatları boyunca nasıl etkilediği hakkında tüm süreçler ve etkileri kapsayan bilgiye sahiptir.

Bu nedenle ekipler birçok CI’yi etkileyen toplu olayı ele alırken, olayların sorun giderme ve çözümünü sağlamak için ekip ve altyapı siloları arasındaki işbirliğini nasıl yönettiklerini de kapsamalı ve tarif etmelidir.

4. Korelasyon ve Bağlam

Olayların meydana gelmesi ve arıza sürelerinin uzaması,  hatta ve ne yazık ki, işlemlerin durması veya kesilmesi genellikle uzun süredir ihmal edilen (genellikle gözü açık uyuma yüzünden) konuların,  bir sistem, uygulama veya canlıya alma öncesinde sorunu zamanında gidermek ve sorunu düzeltirken çok geç olarak kritik koşullara dönüşen uyarıların bir sonucudur.

Modern bir kurumsal BT izleme sistemi birçok şeyi yalnızca nasıl izleyebildiğiyle değil, işletmeye değer katma aşamasında nasıl yardımcı olduğu ile gurur duymalıdır. Proaktif algılama, bağlama dayalı ve ilişkili olmalıdır.  Operasyon ekiplerini harekete geçirilebilecek bilgiler ve görünüşte ilgisiz konular arasında potansiyel bağlantı varsayımları ile sunulduğunda gerçek bir fark yaratabilir.

5. AIOps Çözümünü Dağıtın

AIOps çözümleri, Kurumsal BT İzleme sistemlerinin yeni neslidir.  Yukarıda vurgulanan sorunları çözmek için kurulmuş ve karmaşık kurumsal ortamlarda BT İzleme için mükemmel bir şekilde geliştirilmiştir.

Moogsoft AIOps karmaşık algoritmalar kullanır ve tüm kurumsal BT sistemleri üzerinde gerçek zamanlı izleme yapar. Mevcut izleme çözümleri ve ITSM sistemleri ile sıkı bir şekilde bütünleşir, onları genişletir ve sorunların analizi, işbirliği ve çözümlenmesi için BT’ye tek bir giriş noktası sağlar.  Gerçekleri sunmak için gürültü hemen kesilir.

Güçlü Algoritmik Korelasyon Motoru (ACE-Alogorithmic Correlation Engine) sayesinde, Moogsoft AIOps, BT’deki durumları sunarak, görünüşte ilgisiz konuları ilişkilendirir ve aralarında bağlantı sağlar. Durumlar, ortak bir temel nedeni olan çoklu izleme olaylarının bir araya getirilmiş görünümünü oluşturur. Böylece gürültüyü azaltarak BT ekiplerinin konuyu hemen çözmesine yardımcı olur.

AIOps, sadece Kurumsal BT İzleme endüstrisini radikal bir şekilde dönüştürmekle kalmıyor, aynı zamanda BT operasyon ekiplerinin çalışma biçimini hızla geliştirerek devrim yaratıyor. Heterojen BT İzleme sistemleri arasındaki boşluğu kapatıp, görünüşte ilgisiz konuları mantıklı hale getirerek, gürültüyü kesip, operatöre alakalı ve uygulanabilir bilgi sunarak BT nin becerilerini ve çevikliğini artırıyor.

Bu derin değişikliklerle tanışan BT Operasyon yöneticileri, bir organizasyona getirebileceği uzun vadeli değeri ve acil iyileştirmeleri hemen görebiliyor. Karar vericiler teknik avantajların ötesinde, BT’nin herhangi bir işletmenin yeteneklerinin merkezinde olduğunu, bugünün rekabet gücüne sahip dünyada nitelikli ve hızlı olan çözüm sunma kapasitelerinin yanı sıra, kuruluşlarının tepkiselliği ve çevikliğini de görebiliyor.

Yazının orijinalini okumak için Moogsoft’u  ziyaret edebilirsiniz.

Moogsoft bir BT Bilgi Teknolojileri İş Ortağıdır.

İletişim

Mesajınızı yazın.

Aramak istediğinizi yazın ve Enter tuşuna basın