Mükemmel bir otomasyon merkezi 
yaratmak: CA Automic Automation

 Kategori: Basın

Covid-19 altyapı ve uygulama yönetiminde otomasyonun rolünü yeniden tartışmaya açtı. Şimdi yöneticiler CA Automic ile kendilerini farklı otomasyon sistemlerinin kesintisiz ve performanslı entegrasyonuna çok daha yakın hissediyor.

Küresel pandemi koşullarında kurumların otomasyon ihtiyaçları giderek daha karmaşık bir görünüm kazanıyor. Uzaktan çalışma ve hijyen koşullarında şirketlerin otomasyon sistemlerinin bir üst seviyeye taşınması artık tüm profesyonellerin önemli beklentileri arasında yer alıyor.

İşyükü otomasyonu, self servis hizmetlerin otomasyonu ve Büyük Veri otomasyonunu entegre eden mükemmel teknolojisi ile CA Automic Automation’ın kurumların dijital dönüşümünü hızlandırmasını sağlıyor.

BT departmanlarına kusursuz bir Otomasyon Merkezi yetkinliği kazandıran CA Automic Automation, hibrit bulut teknolojilerine uyumlu, açık kaynaklı ve rekabetçi yönetim araçlarını, günümüzün mevcut kurumsal teknolojilerine başarıyla entegre ediyor.

Mükemmel bir otomasyon merkezi yaratmak

CA Automic, yapay zeka teknolojisi ile kritik iş uygulamalarınızın yönetimi için standart olan iş hizmet düzeyi güvencesini, kritik rota belirleme yönetimini ve kurum düzeyinde ajandaların görünürlüğünü destekliyor.

Günümüzde birden çok bulut platformuyla çalışma kültürü edinmiş kurumlar için CA Automic Automation ideal bir çözümdür. Zira özel ya da paylaşımlı bulut platformlarında kullandığınız servislerin hizmet masası ya da BT hizmet yönetimi araçlarıyla sınırsız entegrasyonunu ve yönetimini başarıyla gerçekleştiriyor.

Makine Öğrenme (ML) ve Yapay Zeka (AI) teknolojileri CA Automic Automation’ın rekabetçi yönünü ortaya çıkarıyor. Ürünün Kesintisiz Sürüm Yayınlama Otomasyonu özelliği, ML ve AI ile uygulamalarınızın ve yazılımlarınızın yeni sürümlerini büyük bir performans ve güvenle yaygınlaştırmanızı sağlar.

BT merkezinizde hâlâ anabilgisayar kullanıyorsanız CA Automic Automation’ın İşyükü Otomasyonu yeteneklerine hayran olacaksınız. Teknoloji, mainframelerden hibrit bulut platformlarına kadar tüm altyapılarda çalışan ERP sistemleri ve karmaşık iş uygulamalarını kapsayan otomasyon sistemlerini başarıyla entegre edip yönetebiliyor.

Büyük Veri için gerekli veri akışlarını şimdi daha çok yetkin otomasyon araçlarıyla desteklemeniz mümkün. CA Automic Automation gelişmiş teknolojisiyle size bu olanağı sunuyor.

Günümüzde şirketler gerek SaaS uygulamaları, gerekse marka iletişimini sağlama gibi nedenlerle birden çok web sitesi ve mikrosite kullanıyor. Tüm bu sitelerin yönetimi ve web uygulamalarının otomasyonu için kullanılan araçların çeşitliliği bir süre sonra yönetim sorunlarını ortaya çıkarabiliyor. CA Automic Automation, akıllı yönlendirmeler ve otomatik düzeltmelerle kurumların site yönetimi çabalarını güvenilir, tutarlı ve istikrarlı bir rotaya yönlendiriyor.

Atomun içinde neler var?

Açık kaynaklı programlanabilir uygulama arayüzlerine (API) dayanan CA Automic Automation tasarımı, kuruluşunuzdaki uygulamaları ve yönetim araçlarınızı kapsamlı tek bir otomasyon stratejisine entegre ediyor. 100 milyon işe kadar ölçekleme kapasitesi olan bu teknoloji, aynı anda 100 bin yazılım ajanını denetleyebiliyor. Yazılım kümeleme becerisiyle özel hata toleranslarına duyarlı donanımlara ihtiyaç duymadan, sisteminizin her aşamada güvenli ve dinamik olarak ölçeklenmesini sağlar.

Geliştirme, test ve üretim aşamalarıyla en doğru otomasyon yönetim stratejilerinizin uygulanmasını destekler, onların yaşam döngüsünü takip eder.

Altyapı yönetimi şimdi daha kolay. Çünkü iş akışlarının oluşturulması, görevlerin atanması ve yetkilerin kaldırılması gibi süreçler ile self servis hizmetlerinin otomasyonu, şimdi CA Automic yönetiminde ve pratik yöntemlerle gerçekleşiyor.

Uygulama geliştirme ortamlarında yazılımcılarınızı kod düzeyinde otomasyon şablonları oluşturmak için destekleyin. CA Automic Automation yazılım ekibinize basit kodlamalar yaparak yaratıcı otomasyon çözümleri gerçekleştirme olanağı sunuyor.

Artık “sıfır arıza” sürelerine hazır olun. CA Automic Automation kritik iş uygulamalarında ideal sıfır kesinti yaklaşımını bir hayal olmaktan çıkarıyor. Kusursuz otomasyon merkeziniz bakım ve güncellemeleri artık iş kesintisi olmadan gerçekleştiriyor.

BT yönetimi performans ve verimlilik çalışmalarını raporlamak isteyen yöneticiler için CA Automic Automation otomasyon verilerini başarılarıyla işlemekle kalmıyor, aynı zamanda kullancı etkinliklerini de tüm süreçleriyle raporlayarak kurumsal şeffaflığa (governance) katkıda bulunuyor.

Recent Posts
İletişim

Mesajınızı yazın.

Aramak istediğinizi yazın ve Enter tuşuna basın