Anonimleştirme, BT Güvenlik Yönetimi Çözümleri, Unutulma Hakkı, Ürünler, Veri Maskeleme, Veri Sınıflandırma, Veri Yönetimi

VERİ MASKELEME, ANONİMLEŞTİRME, FİZİKSEL VE MANTIKSAL VERİ SİLME

SecuPi uygulama düzeyinde veri maskeleme, analitik ve koruma, hassas, düzenlenmiş verilerin hızlı sınıflandırılmasını sağlarken, kurumsal, mobil ve web uygulamalarında zararlı veri maruziyetini tespit edip korur.

SecuPi, veri akışı keşfi, gerçek zamanlı izleme, davranış analizleri ve web ve kurumsal uygulamalar (yerinde ve bulut üzerinde) ve büyük veri ortamlarında koruma ile veri merkezli güvenlik sağlar. Organizasyonlar, bilginin bilmesi gerekeni kadarına erişilmesini sağlamak için SecuPi’yi devreye alarak, endüstrinin önde gelen GDPR uyum teknolojisini uygulayarak dikkatsiz ve kötü niyetli suistimallerden koruyor. Politika motoru merkezi olarak satır ve saha düzeyinde erişim kontrolleri, veri maskeleme, risk tabanlı kullanıcı etkinliği denetimi ve platformlar arası izleme olanağı sunar.

Gerçek Zamanlı İzleme

Kişisel veri akışlarını ve süreçlerini keşfedin, sınıflandırın ve izleyin,  işlem kayıtlarını merkezi olarak alın.

Pseudonymization

İş uygulamalarındaki verileri dinamik olarak maskeleyerek veya gizleyerek kişisel müşteri verilerini taklit etme özelliği.

Unutulma Hakkı

KVKK ve GDPR Unutulma Hakkı uyumluluğa uygun mantıksal ve / veya fiziki silme uygulayın.

VERİ KEŞİFİ VE SINIFLANDIRMA

SecuPi hem yapılandırılmış hem de yapılandırılmamış verilerin sınıflandırılmasını destekler:

Yapısal Veriler: SecuPi Sınıflandırma, bir iş kullanıcısının faaliyet içindeki uygulamalarını kaydetmek için aracı kullanılarak yapılır. Kullanıcı uygulama ile etkileşime girerken, tüm veri erişimi ekrandan tablo / sütun seviyesine kadar tam olarak kaydedilir. İnteraktif Araç, uygulama sayfalarında hassas bilgilerin seçilmesine ve risk puanı vermesine izin verir.

Yapılandırılmamış Veriler: SecuPi, yapılandırılmamış verileri ve dosyaları uygulamalardan dışa aktarılırken sınıflandırmaya olanak tanır. Organizasyonlardaki yapılandırılmamış verilerin çoğunun hassas verilere erişimi olan uygulamalarla oluşturulduğu göz önüne alındığında, SecuPi, kuruluşların oluşturdukları şekilde çoğunluğunu yapısal olmayan verileri sınıflandırmalarını sağlar.

Bu yöntem ile, uygulamadaki en hassas verilerin saatler içinde sınıflandırılması sağlanır.

DİNAMİK VERİ MASKELEME

Dinamik Veri Maskeleme, verilerin kendisini etkilemeden hassas verileri gerçek zamanlı olarak gizlemek için esnek ve güçlü bir özellik sunar. SecuPi, herhangi bir kullanıcı için hangi hassas verilerin maskeleneceği üzerinde tam kontrol sağlar.
Örneğin, tam bir TC Kimlik Numarası (123-45-6789) ile sunulmak yerine, bir çalışan yalnızca  X’lerin (123-XX-XXXX) takip ettiği kısmi bir rakamı görecektir. Bu, TC Kimlik Numarası, doğum tarihi, parasal bilgi ve işlemler olsun, herhangi bir hassas alana uygulanabilir.
Dinamik Veri Maskeleme, teknolojik yük gerektirmeyen hızlı ve güçlü bir çözümdür.

VERİ MERKEZLİ TEFTİŞ(AUDIT) VE KORUMA (DCAP)

SecuPi denetçiler ve düzenleyiciler tarafından değerlendirilebilecek denetleme raporlarını yorumlamak için kapsamlı ve kolay bir yöntem sunar. Kanıtları ve ihlal girişimlerini ve kötü niyetli kullanıcı etkinliklerini adli olarak edinin. Her kullanıcı eylemi kaydedilebilir, saklanabilir ve daha sonra adli tıp için alınabilir. Bu veriler gizlilik düzenlemeleri için şifrelenebilir veya maskelenebilir.

KULLANICI DAVRANIŞ ANALİTİĞİ

SecuPi, tek kullanıcı etkinliği, çoklu kullanıcı ve hız tabanlı karşılaştırmalar temelinde kötü amaçlı etkinlik ve sahtekarlık tespit etmek için gerçek zamanlı analizler yürütmektedir.
SecuPi’nin teknolojisi, sayısız talepler arasında gerçek tehdidi tespit etme zorluğunu çözmektedir. Emsaler arası karşılaştırma ve kullanıcının kendi ile karşılaştırmasını birleştiren SecuPi, kullanıcının göreceli risk puanını analiz eder ve belirler. Anormal derecede yüksek bir risk puanı, şüpheli kullanıcı etkinliği olarak tanınacak bir uyarıyı tetikler.

Siz de SECUPI özelliklerini incellemek ister misiniz?

DEMO için iletişime geçin.

İletişim

Mesajınızı yazın.

Aramak istediğinizi yazın ve Enter tuşuna basın