Türkiye’de Danışmanlığın Dünü ve Bugünü

Ülkemizde Kurumsal anlamda Danışmanlık mesleğinin yaygınlaşması 90 lı yılların başlaması ile birlikte öne çıkan 2 teknolojik gelişme  ile olmuştur:

  1. Cep Telefonları ve Telekomunikasyonun yaygınlaşması
  2. İnternet Teknolojisi

Şimdi bazılarınızın “ne yani Türkiye’de 90 lı yıllardan önce Danışmanlar ve Danışmanlık faaliyetleri yokmuydu?” dediğini duyar gibiyim.Doğrudur vardı ama ne danışman yaptığı işi kapı kapı gezerek anlatabiliyordu, ne de firmalar kim danışmanlık yapıyor haberleri vardı.

İnternet Teknolojisinin gelişip yaygınlaşması ile birlikte Bilgi Teknolojileri alanında yaşanan hızlı büyüme her alanda olduğu gibi Danışmanlık alanında da kendisini göstermiştir. Dünyada o zamana kadar uygulanan yöntemler ve deneyimler artık ülkemizdeki Sanayi sektöründe de uygulanmaya başlanmıştır.

Yazılım teknolojilerindeki hızlı atılım ile paralel olarak büyüyen Danışmanlık Sektörü gerekli insan kaynağını o zamanlar daha çok akademik alanlar ile emekli olmuş endüstri mühendisleri ve yazılım uzmanları arasından sağlamıştır. Günümüzde   henüz üniversitelerde Danışmanlık mesleğine ilişkin bir bölüm bulunmamakla birlikte mühendisliğe,işletmeye,ekonomiye hatta hukuk bölümlerinden mezun kişiler rahatlıkla Danışman olabilmektedirler.Önemli olan bu mesleğe ilişkin en önemli know-how olan “deneyim” in nasıl sağlanacağı. Bunun için en güçlü kaynaklar mümkün olduğunca farklı sektörlerde sağlanacak Kurumsal yetkinlikler, edinilen eğitimlerle sağlanan deneyim ve parçası veya sahibi olduğu projelerin başarıları olarak söylenebilir.

Günümüzde geldiğimiz noktada Danışmanlık Sektörünün Türkiye’deki gelişimine baktığımızda yerli ve yabancı ortaklı bir çok firmanın olduğunu görmekteyiz.Her biri farklı alanlarda Kurumsal Yönetim Danışmanlığından,ERP Danışmanlığına,İnsan Kaynakları danışmanlığından,Yalın Dönüşüm ve Üretim Danışmanlığına bir çok hizmet veren firma mevcut. Kadrolarına baktığınızda ise genelde 50 yaşın üzerinde Danışman kadrosu göreceksiniz.Bunun nedeni biraz önce belirttiğim Deneyim ve yetkinlikler.

Danışmanlık Sektörünün ülkemizde Batıdaki gibi yaygınlaşması ve Kurumsal firmalardan KOBİ lere inmesi için Aile şirketlerindeki Vizyon’un değişmesi ve gelişmesi gerekmektedir. Ülkemizdeki tüm firmalar içerisindeki KOBİ payının %85 olduğu düşünülürse ve bunların tamamının bir Aile işletmesi olduğu bilinciyle hareket ettiğimizde bu firmalardaki Kurumsallaşmanın Danışmanlar tarafından sağlanacağı ve gelecek vizyonu oluşturmada kazanılacak deneyimin profesyonel yönetimle oluşacağı aşikardır. Kurumlara da bu gelecek vizyonunu ancak ve ancak Profesyonel Danışmanlar verebilir. KOBİ ‘ler bu Danışmanlık hizmetlerini artık yaygınlaşan KOSGEB,TUBITAK ve TİM gibi firmalardan belirli bir miktarını da geri alabilmektedir.

Ülkemizde Şirket yaşam döngüsünü genelde 35 yıl olarak Kabul ettiğimizde 80 li yıllarda 35 yaşında girişimci olan bir kişinin önünde 70 yaşına geldiğinde 2015 te iki yol bulunmaktadır.

  1. Ya Şirketini Satacak
  2. Ya da Ikinci nesle Evlatlarına devredecek

Yukarıdaki her iki seçenektede önünde alması gereken en önemli deneyim satarkende devrederkende Profesyonel Danışmanlık hizmeti almasının ne kadar önemli olduğu gerçeğidir.Satarken firmasını daha değerli kılacak bir takım üretimsel ve finansal düzenlemeleri yaparak bir marka değeri yaratıp satmak veya devrederken Ikinci nesli muhtemel bir “Y” kuşağı olan evlatlarının bakış açısına uygun ve Aile Anayasası çerçevesinde bir devir planı ile onların bakış açısına uygun şekle sokarak inovatif bir hale dönüştürecek Danışmanlık faaliyeti ile bunu sağlamaktır.

Gelecek, alınacak Danışmanlık hizmetleri ile firmalarına ve çalışanlarına farklı bakış açıları kazandıran şirketlerin olacaktır.

Cemal ERDEM
BT Bilgi-Kurumsal Gelişim ve Danışmanlık

İletişim

Mesajınızı yazın.

Aramak istediğinizi yazın ve Enter tuşuna basın