Yıldız Holding, CA DMS ve CA CMDB çözümleriyle BT Servis Yönetimini Yeniden Şekillendirdi.

İş

Dağınık BT yapısının varolan teknik kadroyla merkezileştirilmesi ve en iyi şekilde yönetilmesi

Lokomotif markası Ülker ile tanınan Yıldız Holding, başta çikolata ve bisküvi olmak üzere gıda, ambalaj ve bilişim sektörlerinde toplam 60’ın üzerinde şirketi ile faaliyet göstermektedir. 10 ülkedeki 38 fabrikasıyla üretim yapan Yıldız Holding, yaklaşık 30 bin kişiye istihdam sağlamaktadır. Faaliyetlerini 130’un üzerinde bölgede sürdüren Yıldız Holding, dağıtık bir mimariye sahip olan iş yazılımlarının da etkisiyle, coğrafi ve idari olarak ayrı olan şirketlerinde, ayrı BT yapı ve organizasyonları oluşturmuştu. Yıldız Holding, dağıtık bir mimariye sahip olan BT altyapılarını var olan BT kadrosuyla merkezileştirip daha iyi hizmet seviyeleriyle daha iyi bir BT yönetimi ve iş sürekliliğini sağlamayı amaçladı. Buna ek olarak, Holding’de merkezi ERP’ye geçiş ve bir çok BT servisinin merkezi olarak verilmeye başlanmasıyla birlikte, BT hizmetlerinde homojen süreçleri oluşturma ve kullanma ihtiyacı ortaya çıktı. Diğer yandan bazı bölgelerde teknik destek için dış kaynak kullanımına gidilmiş olması, tüm bölgelerde servis düzeylerinin aynı seviyeye çekilmesi ve takip edilmesini zorunlu hale getirdi.

İhtiyaç

Merkezi standartların yerleştirilmesi, hizmet seviyesinde düşüşün önlenmesi ve iş sürekliliğinin sağlanması.

Holding’de ortak BT kural ve süreçlerinin olmaması, satınalma ile başlayan varlık hayat döngüsünde ve BT hizmetlerinde maliyet artışına neden olmaktaydı. Bu durum ayrıca ortak altyapı üzerinde güvenlik riski de doğuruyordu. Hizmet seviyelerinin istendiği şekilde takip edilememesi, hizmet kalitesinin artırılmasını engellerken; dış kaynak kullanımıyla yürütülen işlerin kontrollerini de güçleştiriyordu. Diğer yandan Kurum yatırım ve şirket satınalmalarla büyürken, şiddetli rekabet şartları altında, ihtiyaç duyulan destek kadrosunun genişletilmesi konusunda da zorluklar yaşanıyordu. Bu nedenlerle hizmet kalitesinde bir düşüşün yaşanması BT’den önemli derecede faydalanan kurumun ana işinin de olumsuz etkilenme riskini ortaya çıkarmıştı.

bt_bilgi

Çözüm

Tüm ihtiyaçları karşılayan, bütünsel ve entegre bir çözüm

Yıldız Holding BT altyapısında arzu ettiği tüm değişiklikleri gerçekleştirmek, bu alanda hedeflediği tüm çalışmaları hayata geçirmek üzere BT Bilgi danışmanlığında,  BT yönetim yazılımları konusunda ürün ve çözümler sunan CA ile çalışmaya karar verdi. Yıldız Holding Sistem Destek Müdürü Burçin Gökgöz, hayata geçirdikleri projeyle ilgili olarak şunları anlattı:

“Bu projeyi hayata geçirirken temel amaçlarımız, Holding BT birimlerinin aynı kural ve süreçlerle çalışmasını belirleyen yönetmeliklerin uygulanmasını yazılımlarla desteklemek; BT hizmet seviyelerinin kolaylıkla takip edilip iyileştirmelere olanak tanıyan bir sistemi oluşturmak; merkezi sistemlerin yönetiminde proaktif davranıp sorunları azaltmak, çıkan sorunlara da çok hızlı şekilde çözüm getirebilmekti. Bunlara ek olarak, verilen hizmetlerin daha az insan kaynağıyla yürütülmesini sağlayacak araçlara olan ihtiyaç da ön plana çıkmaktaydı.”

Gökgöz, hayata geçirmeyi istedikleri çözümün, öncelikle ihtiyaçları azami düzeyde karşılamasına ve kullanılacak araçların veritabanından kullanıcı arayüzüne kadar entegre çalışan bir yapıda olmasına dikkat ettiklerini vurguladı:

“Bu proje için seçmiş olduğumuz ürünün, servis süreçlerindeki başarımızı arttırmasıyla birlikte sistemin kendi yönetiminin de kolay olmasını istiyorduk.  Yaptığımız deneme ve değerlendirmeler sonucunda CA ürünlerinin fonksiyonel özelliklerinin yeterliliği ve değişik modülleri arasında entegrasyonun olması dikkatimizi çekti. Ürünlerin teknik açıdan beklentilerimizi karşılıyor olması önemliydi; örneğin, CA CMDB ve CA DMS’te varlık bilgileri oldukça güncel tutulabiliyordu. DMS’in içinde son kullanıcı yedekleme (back-up) ürününün birlikte verilmesi başka bir avantajdı. Son olarak da lisanslama modelinin finansal avantaj sağlaması bizim tercihimizi CA yönünde kullanmamızı sağladı.”

Sonuç

BT Servis Yönetimi

Yıldız Holding, CA DMS ve CA CMDB çözümleriyle gerçekleştirdikleri bu çalışmayla, sahip oldukları tüm varlıkları, bunlar arasındaki bağlantıları ve BT servislerinin bu varlıklara olan bağımlılıklarını görmeye başladı. Yıldız Holding artık hem günlük kullanım sorunları ile sistemlerdeki önemli problemlerinin çözülmesinde, hem de değişiklik zamanlarında doğru aksiyonu kolaylıkla alabiliyor. Bunlara ek olarak, yapılan çalışma geniş coğrafyaya yayılmış istemci bilgisayarların konfigürasyonunda ve kullanılmasında belirlenen standartlara uyulmasının kontrolünü de mümkün kılıyor. Ayrıca ‘uzaktan kontrol’ ve ‘toplu yazılım dağıtımı’ ile öncesine göre çok daha hızlı ve verimli bir hizmet veriliyor.

CA Service Desk ürünü, kurumun hem kendi kadrosunda, hem de dış kaynak kullanımında tüm BT hizmet birimlerinin benzer  süreçlerle, aynı düzeyde hizmet vererek çalışmasını sağlıyor. Ürün aynı zamanda hizmet kalitesinin yükseltilmesi için mevcut hizmetlerle ilgili verilerin oluşturulmasına imkan tanıyor.Yıldız Holding Sistem Destek Müdürü Burçin Gökgöz, CA çözümlerinin kendilerine sağladığı avantajlarla, bir çok BT hizmetinin artık bu sistemler üzerinden yürüdüğünün bu sayede de daha fazla insan kaynağına olan ihtiyacın azaldığının altını çizerek ve sözlerini şöyle noktadı:

“Son iki senede Holding konsolide geliri 6.6 milyar dolardan 9.1milyar dolara çıkarken; toplam çalışan sayısı da 23 binden 30 bine yaklaştı. Buna bağlı olarak, kuruma verilmesi gereken BT servislerini öncelik yönünden oldukça arttı Aynı zamanda bir çok yeni BT servisi verilmeye başlandı.  Ancak tüm bu artışlara rağmen, CA ürünlerinin sağladığı katkı ile sistemleri yöneten ve teknik destek sağlayan kadromuzda hiç bir genişleme yapmadan çalışmalarımızı iş sorunu yaşamadan sürdürebiliyoruz.”

Neden BT Bilgi?

bt_bilgi_hakkinda
İletişim

Mesajınızı yazın.

Aramak istediğinizi yazın ve Enter tuşuna basın