Bulut bağımsız RPA ile işleri kolaylaştırın

 Kategori: Basın, Blog, Genel, Türkçe

Dijital dönüşüm yatırımlarının günümüzde en önemli kalemini otomasyon oluşturuyor. RPA önümüzdeki beş yılda yüzde 31,5’lik yıllık büyüme potansiyeli ile organizasyonlarda manual işlerin büyük bölümünü ortadan kaldırmış olacak

Pandemi sonrası uzaktan çalışmanın yaygınlaşması iş uygulamalarının buluta taşınmasını hızlandırdı. Bir araştırma şirketi olan Research and Markets’e göre, 2020’de 2 milyar doların üzerinde pazar değerine sahip olan RPA çözümlerinin önümüzdeki beş yıl süresince yüzde 31,5 gibi ortalama büyüme oranıyla enerjisini koruyacak. Akıllı otomasyon süreçlerinin önemli bir bileşeni olan RPA, pandemi sonrası iş süreçlerinin ayrılmaz bir parçası haline geldi. Manuel işleri ortadan kaldırması, çalışan üretkenliğini artırması ve müşteri deneyimini hissedilir oranda iyileştirmesi nedeni ile RPA, BT yöneticilerinin ilk araştırdığı teknolojiler arasında yer alıyor.

Hijyen koşullarının öne çıkması ve uzaktan çalışmanın bir iş yaşamı standart haline gelmesi şirketlerin bulut yatırımlarını hızlandırıyor. İşletmeler özellikle küresel pandemi döneminde, bulut platformlarına yönelirken dağıtılmış işgücünü desteklemek, buna karşılık nakit akışlarının zayıflaması nedeniyle ağır sermaye yatırımlarından kaçınmak eğilimindedir.

Bulut realitesine hazır olun

Şirketlerin esneklik ve çeviklik hakkındaki arayışlarına yanıt veren dijital dönüşüm yatırımlarında bulut merkezi bir konum kazanıyor. Kısa bir süre önce yapılan bir ankete göre işletmelerin yüzde 75,2’si uygulamalarının çoğunu bulutta barındırıyor. Her 10 işletmeden en az 6’sı ise (%60,9) eski uygulamalarını modernleştirirken bu uygulamaların yerini alacak olan benzerlerini bulutta yer alacak şekilde oluşturuyor.

IDC Küresel Akıllı Süreç Otomasyonu Pazar Araştırma ve Danışmanlık Hizmeti Program Başkan Yardımcısı Maureen Fleming, bu eğilimin önümüzdeki birkaç yıl boyunca devam edeceğini söylüyor. Mikro servis mimarisiyle baştan sona bulutta yerel ve web tabanlı olacak şekilde tasarlanmış olan BT Bilgi RPA işletmelerin daha hızlı ölçeklenmesini; maliyetli sermaye yatırımlarının ortadan kaldırılmasını; şirketlerin robotic uygulamaların bakım ve yükseltmeleri hakkında endişelenmemesini sağlıyor. Günlük aktiviteleri %75’e varan oranda otomatize eden BT Bilgi RPA iş süreçlerini hızlandırdığı gibi hata olasılığını da sıfırlıyor.

Şirketlerin yeni yaşam tarzı

IDC’nin 5.000’den fazla işletmeyi kapsayan Industry CloudPath anketinden elde edilen sonuçlar, şirketlerin neredeyse yarısının kurumsal iş uygulamalarını bulutta devreye aldığını veya dağıtmayı planladığını gösteriyor. Başka bir IDC yayınında şu ifadeler yer alıyor: ‘İşletmeler, dijital ekonomilerde başarılı bir şekilde rekabet edebilmek için gerekli çeviklik ve ölçeklenebilirlik düzeylerine ulaşmak için bulutta yüksek değerli süreçleri çalıştırmaya hazır olmalıdır.’

Başka bir anketin bulguları, günümüzde işletmelerin dörtte üçünden fazlasının (%77) şu anda hem dahili, hem de müşteriye yönelik uygulamalarını bulutta çalışacak şekilde modernize etmiş olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla günümüzde RPA gibi uygulamaların bulut odaklı olması kaçınılmazdır.

BT Bilgi RPA ile farklı servislere bağlanın

Bugün çalışanların rutin işlerini omuzlayan ve böylece kurumlara maliyet avantajı sağlayan RPA’lar, bankacılıktan, sigortacılığa telekomünikasyondan, lojistik ve perakendeye kadar hemen her sektörde geniş uygulama alanları bulabiliyor. Türkiye’de BT hizmet yönetiminin lider markası BT Bilgi, günümüzde RPA uygulamaları ile kayda değer başarı öykülerine imza atıyor. Örneğin, Turkcell Global Bilgi ve BT Bilgi işbirliğiyle gerçekleştirilen böyle bir projede, RPA robotları, kurumsal uygulamalarda yüksek işleme kapasitesi ile birçok rutin görevi çok hızlı bir şekilde gerçekleştiriyor.

BT Bilgi RPA robotlarının Google, Amazon, Microsoft ve diğer web servislerine erişim yetkinliği, bu teknolojinin internet üzerinden hizmet vermesini ve diğer uygulamalarla entegrasyonunu kolaylaştırıyor. Tüm bu çalışmaları yaparken ilgili yöneticiler, yönetim panellerinden görev tanımlarına göre aktif robot davranışını takip edebildiği gibi çeşitli senaryolar ışığında RPA kullanımını gerekli gördüğü süreçler için yaygınlaştırabiliyorlar.

Benzer Gönderiler
İletişim

Mesajınızı yazın.

Aramak istediğinizi yazın ve Enter tuşuna basın