Büyük Veri’den Ne Anlamalıyız?

İnsanlık tarihinde çok önemli bir dönemin henüz başlangıcındayız. İnsan için karar verme eylemi, geçmişten bu yana daima mevcut bilgiye rağmen çok karmaşık bir süreçtir, yine de, bilginin ve kullanılan mantığın gücüne oranla sezgisel bir eylem olmuştur. Oysa bugün elimizdeki mevcut veri hacmi ve hızlı ve tempolu bir yaşam döngüsünde karar verme süreçlerinin kısalığı, daha kesin sonuçlar için daha etkili yöntemleri gerektiriyor. İnsanoğlu elindeki elektronik cihazlar sayesinde her gün 30 sıfırlı (kentilyon) byte veri üretiyor. Elimizdeki veri miktarının yüzde 90’ının sadece son iki yılda üretilmesi, işleri daha da karmaşıklaştırıyor. Dolayısıyla bu verinin doğru bir şekilde analiz edilmesi, veriye dayalı karar verme bağlamında, en temel başarı ölçütüdür (KPI).

Verinin niceliği ve karmaşıklığı düşünüldüğünde günümüzün geleneksel veritabanı yönetim araçları ve veri işleme uygulamalarının, anlamlı sonuçlar üretmek adına bu hedefi sağlayabilecek durumda olduğunu çok fazla iddia edemeyiz. Büyük verinin yönetiminde başa çıkılması gereken birçok sorun vardır: Büyük verinin elde edilmesi, saklanması, içinde arama yapılması, paylaşımı, aktarımı, analiz edilmesi ve görselleştirilmesi gibi birçok adımdan ayrı ayrı söz etmemiz gerekir. Geniş veri setlerinin karakteristikleri, ancak ilgili tek bir geniş veri seti ile aynı miktarda veriden ayrıştırılan küçük veri setlerinin karşılaştırılmasından elde edilen bilgiye bağlı olarak ortaya konabilir. Yapılan bazı hesaplamalara göre 2020 yılına ulaşmadan önce elimizdeki veri 50 katına çıkmış olacak.

Büyük Veri, genel anlamda dünya genelinde ham verinin denetim dışı büyümesini ifade eden bir olgudur. Toplum tarafından ve kamu yönetimince her gün hızlı bir şekilde toplanan ve üretilen bilgidir. Büyük Veri, toplumun farklı kesimlerinde karar süreçleri için insanlara önemli bir fırsat sunduğu kadar aynı zamanda ciddi anlamda baş edilmesi gereken bir konudur. Temel sorun hızla büyüyen bu verinin nasıl dizginleneceği ve toplum faydasına çeşitli kurumların daha verimli çalışması için bu ölçekteki verinin ne şekilde analiz edileceğidir.

Büyük Veri’nin Temel Karakteristikleri

Büyük Veri’ye ilişkin çözümlerin, geleneksel bilgi teknolojisi çözümlerinden farklı kılan dört önemli boyuttan söz etmeliyiz:

Hacim:  Büyük Veri çözümleri büyük miktarda verinin işlenmesi ve yönetimini zorunlu kılar.

Hız: Büyük Veri çözümleri, büyük bir hızda akan veriyi süratli bir şekilde işleyebilmelidir.

Çeşitlilik: Yapısal olsun ya da olmasın her türlü veri Büyük Veri çözümleri tarafından kullanılabilmelidir.

Doğruluk: Büyük veri çözümleri, işleyeceği verinin doğruluğu ve uygunluğundan emin olabilmelidir.

Büyük veri çözümleri, sonuç itibarıyla, gerçek zamanlı ve karmaşık veri işleme becerileri ve veri ilişkiselliği ile öne çıkarlar. Veri akışına bağımlı bu çözümler, araştırma laboratuvarlarının güçlü veri analiz yeteneklerini alarak bunları kurumların temel süreçleri ve iş birimlerinde kullanabilecekleri bilgiye dönüştürür.

Şirketlere Faydası Nedir?

Büyük Veri teknolojileri, veri ağırlıklı iş yüklerinin analizini yaparken düzeni de değiştirme gücüne sahiptir. Günlük iş sorunlarıyla başa çıkabilmek için kesin veri analizlerine ihtiyaç duyan bütün sektörlerde belli bir değişime yol açar. Eldeki verinin yaygın bir şekilde kullanımı ve yeni veri kaynaklarının entegrasyonu ilgi alanındadır. Mevcut yeni iş modellerine ve verimlilik artışına katkı sağlayan yeni araçlarla daha derin analizler yapılmasını sağlar. Günümüzde ise büyük veri, işletmeler açısından bir zorunluluktur çünkü organizasyonların çeşitli hedefler etrafında buluşmasını sağlar.

Geleneksel analiz araçlarının çok daha ötesinde gelişmiş analizler kullanarak, her yerden ve her an verilebilecek gerçek zamanlı kararları destekler.

Veri odaklı karar süreçlerinde kullanılacağından, her türlü veri tipine bağlantı yapabilir.

Bilginin keşfi ve analiziyle ilgili herkesin eline büyük bir güç verir ve diğerlerinin de öngörülerden faydalanmasını sağlar.

Otomasyon sistemleri içine gömülmüş ya da bireyler tarafından verilen her türlü kararı, veri analizleri temelinde ortaya çıkan öngörülerle optimize eder.

Geçmiş raporlamalardan gerçek zamanlı analizlere kadar her türlü perspektiften ve zaman diliminden hareketle ortaya çıkardığı öngörüleri, tahmine dayalı modellemelerin hizmetine sunar.

Şu anda ve daha sonra ortaya çıkabilecek risklerin yönetimi ve iş çıktılarının iyileştirilmesini sağlar.

Kısaca Büyük Veri, organizasyonları, yeniden şekillendirerek, bütün veri kaynaklarından kendisine akan bilgiyi bağlamına göre etkili bir şekilde kullanarak, müşterilerinin her an değişen ihtiyaçlarına yanıt verme kapasitesini geliştirir. Dünyada bugün birçok şirket, kurumsal iş uygulamalarının artan kapasite kullanımlarını, Büyük Veri teknolojilerini kullanarak yönetmeyi tercih etmektedir. Bilgiye dayalı organizasyonlar, büyük veriyi artık işlerini büyütmenin stratejik bir aracı olarak kullanmaktadır.

İletişim

Mesajınızı yazın.

Aramak istediğinizi yazın ve Enter tuşuna basın