kvkk-uyum-programi-danimanlii

KVKK UYUM PROGRAMI

KAPSAM

 • Uyum Programı çerçevesinde Kurum içerisindeki Tüm Kişisel verilerin Yasal mevzuat ve Uluslararası Standartlar çerçevesinde kontrol edilmesi.
 • Bu Program ile mevcut veriler ve Veri işleme sistemi incelenerek mevzuatla ilgili uyumsuzluklar tesbit edilir ve bunların BS 10012 ve ISO 27001 bakış açısıyla giderilmesi ve Mevzuatla uyumlu hale getirilmesi sağlanır.
 • Programın ana amacı, KVKK uyarınca söz konusu olabilecek hukuki sorumlulukların önlenmesi, KVK Kurulu veya diğer kurumlar tarafından yapılacak Resmi denetimlere hazırlık sağlanması ve Kurumsal Prestij ve itibarın korunmasıdır.
 • Kurum bünyesinde Kurulacak Kişisel Veri İşleme Sistemi ile Kişisel Verilerin korunması, güncellenmesi ve transferine ilişkin hükümler belirlenir ve yetkilendirme sistematiği ile Kurum içerisinde belirlenen sorumluluklar çerçevesinde yaşatılır.
 • Kişisel Veri İşleme Sistemi ile Tutulmuş veya işlenmiş veriler Kişisel Veri Koruma Politikası ile uyumlu hale getirilir.
 • Bu Kapsamda veri güvenliğinin sağlanması, veri sahiplerinden onay alınması, verilerin yaşlandırılıp Anonimleştirilmesi veya imha edilmesi ile yetkilendirilmesi sağlanır.

Uyum stratejinizi oluşturmanın şimdi tam zamanı.

İlgilenmeniz gereken en kritik KVKK eylemler için uzmanlarımızdan birisi ile görüşün.

  İletişim

  Mesajınızı yazın.

  Aramak istediğinizi yazın ve Enter tuşuna basın