Robotik süreç otomasyonu (RPA) ile çalışan bağlılığını artırmanız kaçınılmaz

 Kategori: Blog, Genel, Türkçe

Robotlar kendini tekrarlayan işleri mızırdanmadan yapma konusunda mahir olabilirler. Ancak RPA iş organizasyonları içinde yeni bir kültürün serpilmesini hızlandırıyor. İnsan-makine işbirliği sayesinde “değerli iş” kavramını daha fazla düşünür olduk

Endüstri devriminin ilk yıllarında işçiler işlerini elinden alacağı kanısıyla makineleri tahrip ederler. Oysa sonraki yıllarda teknoloji daha fazla sayıda ve türde iş yaratarak çok daha geniş kitlelerin istihdamını sağlamıştır. Bilişim teknolojileri de başlangıçta birçok meslek grubunda endişe yaratmakla birlikte zamanla ortaya çıkan rafine işler insanları becerilerini geliştirebileceği daha nitelikli işlere yöneltti. Otomasyon işletmelerde çalışan verimliliğinin artmasına, hataların ve dolayısıyla maliyetlerin düşmesini sağlarken nitelikli çalışanların şimdi daha değerli işlere yönelmesi için fırsatları var. Çalışanlar bu konuda ne düşünüyorlar? 2020 İşin Geleceği Anketi’ne göre, Amerikalıların üçte ikisinden fazlası (%67) otomasyona olumlu yaklaşıyor ve ‘Bana görevlerde yardımcı olabileceğine ve işimi daha verimli hale getirebileceğine inanıyorum’ ifadesine katılıyor.

2019 Forbes Insights araştırması ise şirketlerin %92’sinde RPA teknolojisi uygulandıktan sonra çalışan memnuniyetinde ciddi bir iyileşme yaşanıyor. Bu araştırmaya yanıt veren çalışanların yarısından fazlası (%52) memnuniyetin yüzde 15 veya daha fazla oranda arttığını söylüyor.

Araştırma kapsamında çalışanlara RPA teknolojisinden hangi alanlarda destek görmek istedikleri de sorulmuş.

Telefon aramalarını cevaplamak; onay almak için telefon görüşmesi yapmak; müşteri takip e-postalarını göndermek; hesap tablolarını düzenlemek; gelen verinin takibini sağlamak; benzer bilgilerin tekrarlandığı formları doldurmak; ödemeler için hatırlatma bildirimleri göndermek, ödeme ve iş emirlerini takip etmek, çalışanların RPA’den beklenti listesinin ilk sıralarında yer alıyor.

İnsani niteliklerin işe katkısı daha yüksek

Makineler kendini tekrarlayan işleri yapma konusunda usta olabilirler. Ancak iş organizasyonları içinde RPA yeni bir kültürün oluşumunu hızlandırıyor. İnsan-makine işbirliği “değerli iş” kavramı hakkında daha fazla düşünmemizi sağlıyor. İnsanlar yaratıcılık, özen, empati, sezgi gibi yeteneklere sahiptir. Dolayısıyla programlanmış algoritmaların yapamayacağı mantık sıçramalarını gerçekleştirebilir. Yazılım algoritmalarının ve botların bu tür beceriler elde etmesi en azından görünebilir bir gelecekte pek mümkün değil.

İşin Geleceği anketine katılan çalışanların neredeyse üçte biri (%27), otomasyonun kendilerinin daha yaratıcı olmasına izin vereceğini söylüyor. Yine ankete yanıt veren aynı oranda çalışanlar otomasyon sayesinde daha uzun vadeli stratejik planlamaya odaklanabilecekleri kanısında.

Çalışanlar tarafından görülen bu resim başka bir şey daha anlatıyor. Amerikalı işçilerin üçte ikisinden fazlası işyeri tercihinde bulunurken yeni otomasyon teknolojilerine yatırım yapan bir şirkette çalışmaya başvurma olasılıklarının daha yüksek olduğunu ifade ediyor.

Ana hedefi yaşam boyu öğrenme

Bugünün işleri çoğunlukla dört yıllık üniversite diploması gerektiriyor. Bu tür programların mezunları, botların yapabileceği türden işleri yapmak istemezler. Pek çok çalışan, eğitim ve beceri düzeylerinin çok altındaki işlerde günlerinin saatlerini harcar. Bu nedenle, 2019 Deloitte Küresel Binyıl Araştırması’na göre, Y kuşağı çalışanlarının yalnızca %40’ı işlerinden ‘yüksek düzeyde memnun’. Şirketler, çalışanları memnun etmek ve elde tutmak için istihdamı yeniden düşünüyor.

Bir çalışanın iş hayatına değer katmanın en iyi yollarından biri, yeniden beceri kazandırma yoluyla o kişinin kariyer gelişimine yatırım yapmaktır. Özellikle Y kuşağı, yeni beceriler edinmeye değer verir. Bu nedenle öncelikle çalışanlarınızın botlarınızla nasıl çalışacaklarını öğrenmelerini sağlamalısınız.

Yakın tarihli bir Deloitte anketinde, yöneticilerin %61’i, mevcut pozisyonları, yapay zeka (AI) ve otomasyon etrafında aktif olarak yeniden tasarladıklarını ifade ediyor. Bugün var olmayan yepyeni iş türleri ortaya çıkıyor. 2016 yılında Dünya Ekonomik Forumu tarafından yapılan kayda değer bir araştırma, bugün ilkokula başlayan çocukların %65’inin bugün henüz var olmayan işler için istihdam edileceğini gösteriyor.

Çalışan mutlu ise şirket de mutlu olmalı

RPA teknolojisi ile şirketinizin üretkenliği artırabilir, iş hatalarını ortadan kaldırabilir, maliyetleri ve işleri azaltabilirsiniz. Ama bugün şirketin en değerli varlıklarından birinin yetişmiş ve nitelikli çalışanlar olduğunu unutmayın. Çalışan memnuniyetini artırmak için RPA’yı kullanarak çalışanlara olduğu kadar kendinize de büyük bir iyilik yapabilirsiniz.

Robotik süreç otomasyonu, iş yapmanın mekanik bir yolu gibi görünebilir. Tekrarlayan insan eylemlerini taklit etmek, görevleri daha hızlı, daha doğru ve daha güvenli bir şekilde yerine getirmek için yazılım robotlarını kullanmaktan ibarettir. Yapay zeka desteği ve makine öğrenme teknolojileri ile giderek daha karmaşık işlere yönelse de insanın yenilikçi ve yaratıcı potansiyelinin yerini alamayacağını da kabul etmek gerekir. Bu noktada çalışana değen hemen her iş sürecinde RPA ile rutin işleri ortadan kaldırmanız mümkündür. Örneğin, çalışanlarınızın artık Excel dosyaları arasında ham verileri taşımak gibi rutin ve monoton görevleri yerine getirmesi gerekmiyor.

Bir markanın çalışanları için güzel bir sloganı var: “İnsanlar robot olmak zorunda kalmasın diye robotlar yapıyoruz”. Dolayısıyla işyerinde ne kadar çok robotik süreç otomasyonu varsa angarya da o kadar azalır. Bu da çalışan memnuniyetini otomatik olarak yükseltir. Çalışanlarınızın verileri kopyalayıp yapıştırmak veya bordro yönetimi yapmak için uzun saatler harcaması gerekmediğinde, müşterilere daha dikkatli bir şekilde zaman ayırmaları ve müşteri deneyimine katkıda bulunmaları daha çok olasıdır.

Özetle çalışanların omuzlarından sıkıcı, değersiz işlerin yükünü kaldırarak, değerli çalışanlarınızı elinizde tutmanın ve onların işe daha fazla katma değer sunmasının yolunu açarsınız.

Recent Posts
İletişim

Mesajınızı yazın.

Aramak istediğinizi yazın ve Enter tuşuna basın