Yalın Bilişim İle Yeniliğe Doğru

Bilişim ürün ve hizmetlerinin işletmelerin ya da ekonomilerin üretkenliklerine beklendiği kadar katkıda bulunamamaları, bilişim projelerinin çoğunun kısmen ya da tamamen başarısız olması, son yıllarda yalın düşüncenin bilişime uygulanması konusunu ön plana çıkarmıştır. Ana iş konusu bilişim olmayan kuruluşların bilişim departmanları da, bilişim firmaları da yalın bilişime giderek daha çok önem vermektedir.

BT Bilgi Teknolojileri olarak Ekim 2014 de Türkiye’de ağırladığımız Yalın Bilişim’in öncülerinden Yazar ve Düşünür Steve C.Bell ise Yalın Bilişimi şöyle tanımlıyor:

‘İş paydaşları, teknik uzmanlar, tedarikçiler ve müşterilerin işbirliği ve deneyimlemeleri aracılığıyla, son müşteriye değer katmak amacıyla kaliteli bilgiyi, etkili bilgi sistemlerini ve teknoloji ile mümkün olan ürün ve sistemleri sürekli biçimde iyileştirmek ve yenilemek için, sürekli ve hızlı öğrenme uygulaması.’

Yine Steve C.Bell’e göre;  “Yalın BT kaliteli bilgi ve etkin bilişim sistemleri sunulması ve böylelikle süreçlerin sürekli iyileştirilmesi ve yenileştirilmesi adına BT örgütlenmesini işletme ile bütünleştirerek, uyumu sağlayarak ve senkronize ederek, ayrıca yalın ilkeler, sistemler ve araçları kullanarak insanların işe bağlanmasını sağlar.”

Yalın Düşünce sisteminin öncelikle Üretim Süreçlerinde uygulanmasıyla birlikte geçen zamanla gelişen teknolojiyle birlikte üretim sistemlerinde kullanılan yazılım teknolojileri de büyük bir ivmeyle gelişme göstermiştir. Böylelikle Üretimde sağlanan yalınlaştırma kaynaklı verimlilik kazanımları Üretim dışındaki diğer bölümleri de kapsamına alarak nihayetinde tüm dijital verinin konsolide edildiği Bilgi Teknolojileri bölümüne kadar uzanmıştır.

Bilgi Teknolojilerini 3 ana bölümde incelersek bunların ;

  • Yazılım Geliştirme
  • Donanım Sistemleri
  • Altyapı Sistemleri

Olduğunu görmekteyiz.

Bilgi Teknolojileri bölümlerinde uygulanacak yalınlaşma çalışmaları bu üç ana eksende yürütülmelidir. BT,Kurumun en vizyoner ve teknoloji odaklı bölümü olduğu için burada yapılacak iyileştirmeler ve verimlilik odaklı kazanımlar diğer bölümler için bir ilham kaynağı olacaktır. Üst yönetimin bu işe pozitif katkıları ile BT içerisinde yapılacak Süreç iyileştirmeleri Yalın iş yapış felsefesinin ilk adımları olacaktır.

Yazılım Geliştirme süreçlerinde yapılan analizlerde sürecin mevcut adımları belirlenir.Belirlenen adımlar dikkate alınarak aynı ekiple aynı sürecin sadeleştirmeler,Bürokratik engeller ve teknolojik bakış açısı ile iyileştirmeler yapıldıktan sonra belirli bir yüzde veya daha az adımla yapılabileceği ortaya çıkarılır.Bu Sürecin yürütülmesinde  ekibe daha proaktif bir bakış açısı kazandırmanın ötesinde BT Süreçlerinde pozitif iyileştirmeler sağlayarak verimliliğe katkıda bulunmasını sağlar.

Aynı iyileştirmeler Donanım ve Altyapı Sistemlerinde de sektöre spesifik yalın bakış açısı ile sağlanabilir.Ekibin edineceği deneyim kişisel performanslarını da olumlu şekilde etkileyecektir.Kurum böylelikle Kişisel Performans Değerleme parametrelerini daha sağlıklı ölçümleyecek ekstra kategoriler sağlamış olacaktır.

Yalın Bilişim çalışmalarında ele alınması gereken bir diğer nokta BT’nin geliştirdiği ürün ve hizmetlerin Müşteri beklentilerine uygun olarak yalınlaştırılması işlemleridir.Örneğin,Bilgi Teknolojisi Hizmet Yönetimine ilişkin Yazılım çözümleri olan bir firma Müşterilerinin beklentilerine uygun olarak uygulama içerisinde müşterisinin daha hızlı hareket edebileceği,daha az ekran adedi ile işlem yapabileceği,daha açık,anlaşılır ve kullanıcı dostu ekran ve sorgu çözümleri ile müşterisinin ivmesinin arttırılmasına destek olabilecektir.

ERP,CRM,ITIL,ITSM,HR gibi paket yazılımlarda Müşteriye Genelde Standart ekran tasarımları  sunulur.Bunun amacı Release Upgrade işlemlerinde en az değişikliği sağlayıp hızlıca Güncellemenin gerçekleştirilmesidir. Yalın Bilişim ile Müşterilerinin bir adım önünda olmayı kendisine Vizyon edinen firmalar artık Yalın Yazılımlar ile uygulamalarını daha hızlı,daha çevik ve daha anlaşılır kolay ekranlarla donatmaktadırlar. Öte yandan, bilişim sektöründen SAP, IBM ve Microsoft gibi küresel firmalar da son yıllarda yalınlaşma çalışmalarına başlamıştır. Bütün dünyaya yayılan iş, operasyon ve bilişim ağlarının karmaşıklığını azaltma, müşterilerini ve tedarik sistemlerini yalınlaştırma gibi gereksinimler, bu devleri yalınlaşmaya itmektedir.

Müşterinize sunacağınız her farklı bakış açısı size mutlaka pozitif bir geri dönüş sağlayacaktır.

Yalın Bilişim Süreçlerinde bir diğer yaklaşım ise “Yeşil Bilişim” dir. Yalın bilişim, yeşil bilişimi tamamlayan kavramlardan biridir. Yalın bilişimle yapılan iyileştirmeler, israfların elenmesi, aynı zamanda çevreye de yararlı olmaktadır. Çevre dostu bilişim üretim ve tüketimi de yalın düşünceye uygundur. Daha az kaynakla aynı üretimin yapılması, daha az enerji harcanması, kağıt tasarrufu, bu iki kavramın pozitif etkileşimine bazı örneklerdir.

Birçok bilişim altyapısı ürün ve hizmeti, ölçeklenebilen, düşük maliyetli, bulut bilişim modeline doğru yönelmektedir.Gelecekte, bilgi sistemleri sağlanmasındaki bu yaklaşımda, kullanıma dayalı altyapı ve hizmet temelli uygulamalarla, işletmeler artık altyapı yerine fonksiyonel kullanım için ödeme yapacaktır. Bu yöntem, yıllık bilişim harcamalarının önemli bir kısmını sermaye bütçesinden değişken giderlere yönlendirecektir. Bu sayede, işletmelerdeki yatırım kararlarının hizmet ettikleri iş süreçleriyle uyumu artacaktır. Bu yönelişle birlikte işletmenin değişim yeteneği artacak, ana iş daha az etkilenecek ve maliyet azalacaktır. Bütün bunlar sonucunda verimlilikle esneklik arasındaki denge kurulabilecektir. Bu dengeye ‘çeviklik’ (agility) adı verilmektedir. Çeviklik, son yıllarda yazılım geliştirmede ön plana çıkan bir kavramdır.

Sonuç olarak, yalın düşünce ve yalın bilişimin benimsenmesinde, kurumun içinde bulunduğu toplumun ve kurumun kendi özelliklerinin göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Yeşil  Bilişim,Gelişen Bulut Teknolojileri ve Çevik Yazılım Geliştirme Yalın Bilişim felsefesinin gelişmesindeki ana etmenler olarak Kurumların Vizyon Sahibi Yöneticilerini kendilerini keşfetmeleri ve Rakiplerinden bir adım önde olmaları için sabırla beklemektedir.

Cemal Erdem

İletişim

Mesajınızı yazın.

Aramak istediğinizi yazın ve Enter tuşuna basın