Yalın Düşünce ve Bilgi Çalışanları

Amazon, GE, Tesco, SAP, Rolls Royce, Intel, Capital One, Starbucks, Nationwide, Wells Fargo ile Virginia Mason ve Thedacare hastane zincirlerinin ortak özelliği nedir? Bu kurumlar ve daha birçok şirket, çalışanlarının iş süreçlerine odaklanmalarını sağlayan Yalın Düşünce pratiklerini fiilen uyguluyorlar. Toyota’nın öncülük ettiği Yalın iş pratikleri, kaliteyi geliştirirken, üretim ve tedarik zincirinin taleplere daha hızlı yanıt verme esnekliğini artırıyor; depodan dağıtıma günlük ürün teslimatını daha iyi düzenleme yarıyor, bu arada işte kullanılan donanımların bakımlı ve çalışır durumda olmasını sağlıyor.

Yalın iş pratikleri, geleneksel üretim anlayışının çok ötesinde bilginin kurum genelinde yaygınlaşmasını önemsiyor; müşteri şikayetlerine verilen yanıtlardan, veri hareketlerini işlemeye, yazılım sistemlerini ve yeni ürün tasarımlarını hızlandırmaktan, örneğin, hastanelerde hasta tedavi sonuçlarından tahlil sonuçlarına kadar aklınıza gelebilecek her türlü veri artık işlerin daha iyi yapılması için hesaba katılıyor.

Bu firmalardaki süreç iyileştirmeleri, kurumda, gelir artışı, mutlu müşteriler, daha az para harcatan iyi bir varlık yönetimi, pazarda daha hızlı yer almak, maliyetleri azaltarak gerçek talepleri daha iyi anlamak, tasarrufları artırmak, dolayısıyla yeni nesil ürün ve hizmetlere daha fazla yatırım yapabilmek anlamına geliyor.

Her örnekte Yalın, departmanlardaki ekiplerin hep birlikte müşteriler için değer oluşturmasına ve fazlalıklardan (waste) kurtulmasına yardımcı oluyor. Fiziksel ve bilgiye dayalı işler arasındaki ilişkilerin giderek ortadan kaybolmaya başladığı günümüzde, Lean pratikleri, tüm çalışanların problem çözmeye daha fazla odaklanmasını sağlıyor. Fiziki ve bilgiye dayalı işler, tasarım, sunum, destek ve müşteri hizmetleri çerçevesinde üretim giderek teknoloji ve yazılım yetenekleriyle daha fazla entegre oluyor.

Geleneksel anlamda rutin ve üretici iş arasındaki farkı düşünün. Tasarım ve mühendislik tarzı yaratıcılık gerektiren bazı ortamlarda bile rutin işler vardır. Yalın iş pratikleri, bu rutin işleri her türlü yöntemle düzenleyerek, ekip üyelerinin üretici olabilecekleri işlere daha çok vakit ayırmasını sağlayabilir.  Yalın yaklaşıma sahip bilgi çalışanlarının en büyük endişelerinden biri, bu süreçler ve standartlaştırma gibi konular nedeniyle üretken olmaktan tamamen çıkıp rutine hapsolma tehlikesidir. Gerçekte  deneyim bunun tam tersini göstermektedir, çünkü glereksiz fazlalıklardan, tartışmalardan ve kaostan uzak bir çalışma ortamı, bireysel üretkenliği destekler, kişi için olası engelleri ortadan kaldırır.

Dahası çalışanların bireysel üretkenlikleri, Yalın deneyim pratikleri ve onaylanmış öğrenme süreçleri nedeni ile daha odaklı ve etkin olacaktır.

Kaynak: Lean Thinking and Knowledge Work (Daniel T. Jones – Steve Bell)

İletişim

Mesajınızı yazın.

Aramak istediğinizi yazın ve Enter tuşuna basın