SAM-Yazılım Varlık Yönetimi

 Kategori: Basın, Genel, Yazılım Varlık Yönetimi

Roketlerin ve BT Yazılım Varlık Yönetimi’nin Ortak Noktaları

Yerden havaya atılan füzeleri (SAM; Surface-to-Air Missiles) ve Yazılım Varlık Yönetimi’nin (SAM; Software Asset Management)  ortak yönleri nelerdir? Roket bilimcisi olmayabiliriz, ancak  BT Varlık Yönetimin önemini varlıkların yönetiminden sorumluluğu olan tüm yöneticiler bilir. Ancak bunun parayla ilgisinin olduğundan gayet eminiz.

Füzeler, savunma bakanlıklarına servete mal olur ve yazılım, şirketlerin BT bütçesinin ortalama yüzde 22’sini oluşturur. BT Bilgi Teknolojileri olarak BT varlıklarınızın görünürlüğünü artırmak, böylelikle yazılım harcamalarınızda tasarruf yapabilmenizi sağlamak için çalışıyoruz.

Yazılım: Çetin Ceviz

Dokunup hissedebileceğiniz bilgisayar donanımının aksine, yazılım doğası gereği kısa ömürlüdür. Yazılımın izini sürmek de daha zordur. Her üç organizasyondan ikisinin önümüzdeki 12 ayda en az bir yazılım denetleme talebiyle karşı karşıya olması da bu zorluğa eklenir. Üstelik kurumların yüzde 52’si birden çok kez yazılım denetime uğradığını rapor eder.

Information Week dergisine göre CIO’ların yüzde 41’i BT uyumluluk statüleri hakkında yeterli görünürlüğe sahip değildir. CIO.com’un raporuna göre organizasyonların yüzde 52’si lisanssız yazılım kullanmaktan dolayı ciddi kayıplarla karşı karşıyadır. Bu kayıpların toplamı, organizasyonların gelirinin yüzde 10’unu aşmaktadır.

Yazılım Varlık Yönetimi Kullanın, Denetim Yükünüzü Hafifletin

Süreç odaklı Yazılım Varlık Yönetimi programı kullanarak nelere sahip olduğunuzu ve nasıl kullandığınızı analiz etmek, denetim zamanındaki yükünüzü hafifletir. Yazılım satıcınızın talep edeceği bilgilere hakim olursunuz. Üstelik kullanılmayan lisansları kurtarıp yeniden kullanarak masraflarınızı kısabilirsiniz. İhtiyaç duyduğunuz lisanları ihtiyaç duyduğunuz zaman satın alırsınız. Yazılım satıcılarınızla daha kazançlı anlaşmalar yaparsınız.

Yazılım Varlık Yönetimi, organizasyonunun gerçek değerini ortaya çıkarmak için içsel süreçleri ve varlık yöneticisinin gözetimini otomatikleştirilmiş sistemlerle birleştirir. Bu yönetim disiplini, organizasyonun bütün alanlarında sürekli, tekrarlanabilir prosedürlerin uygulanmasını gerektirir.  Böylece ürün versiyonları ve kullanım koşulları tanımlanır. Aktüel sahiplik, doğrulanabilir kayıtlarla gösterilir. Kimin hangi ürünleri kullanmaya yetkisinin olduğu belirlenir.

Yazılım Varlık Yönetiminin Temeli, Yetkilendirme Yönetimidir

Yetkilendirme yönetimi, yönetilen yazılım ürününü kullanma hakkını tayin etme işidir. Bir yönetim politikası oluşturulur ve tespit edilen kurulumlar bu politikaya uygun hale getirilir. Bu temel pratik yerli yerine oturduktan sonra, Yazılım Varlık Yönetimi denetim sırasında kendinizi korumak ve gelecek planlarını etkin biçimde yapmak için ihtiyaç duyduğunuz doğrulamayı sunar:

 • Zaman içinde tutarlı biçimde veri elde edilmesini sağlar.
 • Zaman içinde yaşanan değişikliklerin dökümünü sağlar.
 • Herhangi bir zamanda yazılım varlıklarına ilişkin yetkilendirmelerin durumunu gösterir.

Yazılım Varlık Yönetimi, dış denetimleri sıkıntılı bir süreç olmaktan çıkarmanın yanı sıra rutin içsel denetimler gerçekleştirebilmenizi sağlar. Bu sayede yazılım tahsislerinin organizasyonunuz açısından faydalı olup olmadığını, doğru yazılımları doğru makineye tahsis edip etmediğinizi ve doğru satıcıyla çalışıp çalışmadığınızı belirleyebilirsiniz. Somut istatistiki veriler olmadan lisans anlaşmaları, indirimler ya da denetim sürecinin detayları hakkında pazarlık yapamazsınız.

Yazılım Varlık Yönetiminin 10 Faydası

 • Hangi yazılımların satın alındığı ve kullanıldığı hakkında doğrudan bilgi verir.
 • Verileri karar alma süreçlerinde kullanılan enformasyonlara dönüştürür.
 • Hem kurumsal anlaşmaları hem de ayrı ayrı departmanların anlaşmalarını destekler.
 • İçsel analiz, geri ödeme talep edebilme ve mali olarak hesap verme mecburiyeti artar.
 • Hukuki, mali ve itibari risk azalır.
 • Verimliliği artırır ve BT destek ve bakım masraflarını azaltır.
 • Bütçe planlaması ve kaynak dağıtımına yardımcı olur.
 • Şirket birleşmesi ve şirket satın alma kararlarını sağlar.
 • Lisans pazarlıkları ve satın almaları en uygun hale getirme için gerekli verileri sağlar.
 • Tutarlı ve tekrarlanabilir süreçler sağlar.

 

BT varlık yönetimi nin sadece donanım varlıklarından oluşmadığını ve aynı zamanda yazılım varlıklarının da önemli bir parçası olduğunu artık kurumlarda yöneterek kontrol sağlıyor. Yazılım varlıkların çözümlerden yararlanarak organizasyonunuzun yazılım harcamalarını nasıl azaltabileceğinizi öğrenmenin harika bir yolu var: CA’den SAM  hakkında eKitap a da göz atabilirsiniz. Daha birçok şeyin yanı sıra yazılım harcamalarını kontrol altına almak için pratik ipucuları bulacaksınız.

BT Varlık Yönetimi çözümleri hakkında daha fazla bilgi edinmek istediğinizde her zaman yardımcı olmaya hazırız.

Recent Posts
İletişim

Mesajınızı yazın.

Aramak istediğinizi yazın ve Enter tuşuna basın