Yazılım Varlık Yönetimi ile Etkin Lisans Pozisyonu ve Optimizasyonu-Modern SAM

 Kategori: Genel, ITAM, SAM, Yazılım Varlık Yönetimi
G

ünümüzün BT departmanları bulut mimarileri, sanallaştırma, şirket birleşmeleri ve satın almalar, yazılım denetimleri, uyumluluk, güvenlik, yükseltmeler ve daha birçok inisiyatif (örneğin BYOD yani Kendi Cihazını Getir modeli) nedeniyle yaşanan büyük değişimle başa çıkmaya çalışıyor. Bu yeni zorluklar şirkete ait dizüstü ve masaüstü bilgisayar, sunucu, işletim sistemleri, ağ donanımı ve artık mobil cihaz ve tabletlerdeki mevcut BT Varlık Yönetimi karmaşıklığını daha da artırıyor.

BT manzarası değişmeye devam ederken, şirketlerin BT altyapılarındaki çeşitli öğeler üzerinde daha çok kontrol sağlaması hayatidir. ITAM yani BT Varlık Yönetimi çözümleri, şirketlerin BT ve düzenlemelerle ilgili riskleri tespit edip önlemesini sağlamakla kalmaz, aynı zamanda şirketin verimliliğini maksimum seviyeye çıkarır.

Önemli olan, yeni bir BT Varlık Yönetimi (ITAM) programını nerede ve nasıl uygulamaya başlamak gerektiğini ya da mevcut ITAM çözümlerinden yararlanarak bu zorlukların üstesinden nasıl gelinebileceğini anlamaktır.

İhtiyaç duyulandan fazla lisans satın alımını ve bakım maliyetlerini engelleyin

Ne Kadar Çabuk O Kadar İyi

Yazılım satıcıları, müşterilerinin lisans sözleşmelerine uygun hareket edip etmediğini kontrol etmek için sık sık ve önceden haber vermeden denetimler yapar. Denetleme bir anda gerçekleşebilir ve bir denetimde başarısızlığa uğramak, daha çok denetimi tetikleyebilir. Yazılım satıcıları için bu basit bir ticari mantıktır: Müşterilerin sözleşmeden doğan haklarının ötesindeki her türlü yazılım kullanımını ücretlendirmek isterler. Ancak müşteriler için organizasyonun sadece lisanslı yazılımlar kullandığını kanıtlamak zahmetli ve karmaşık olabilir.

Yakın geçmişte Information Week dergisi tarafından gerçekleştirilen ve yüzlerce BT profesyoneline sorular yöneltilen anket, şirketlerin yüzde 61’den fazlasının son 18 ayda denetlendiği ve yüzde 17’sinden fazlasının aynı 18 aylık dönemde üçten fazla denetime uğradığını göstermiştir.

Bu denetimlerden geçen herkesin bildiği gibi, yazılım denetimleri ağır para cezalarıyla sonuçlanabilir. Uzlaşmaya varmak, gerekli düzenlemeleri yapmak ve ek BT, Hukuk ve Halkla İlişkiler kaynaklarından yararlanmak için yapılan ödemelerin ağır mali yükünün yanı sıra üretkenlik, güvenilirlik, fırsat ve itibar da denetimler sonuçlarından etkilenir.

Uyumsuzluğun yüksek maliyeti göz önünde bulundurulduğunda, ITAM hafife alınacak keyfî bir disiplin gibi görülemez. ITAM programı ne kadar çabuk uygulamaya konursa, şirket yüksek maliyetli denetimlerden o kadar çabuk korunmuş olur.

Yanıtları Bilin

Araştırmadaki katılımcıların yüzde 85’ten fazlası, hiç ücret ödemedikleri yazılımlar kullanmak ya da satın alınan lisans sayısını aşmak suretiyle “kazara” yazılım korsanı olduklarını kabul etmiştir.

Üst düzey yöneticiler SAM projelerinin mümkün olabildiğince basit tutulmasını isterken, aslında aşağıdaki üç soruyu yanıtlayan bir proje bekler:

  • Nelere sahibiz?
  • Satın aldığımız ürünleri kullanıyor muyuz?
  • Kullandığımız her şeyin lisansı var mı?

Daha çok görünürlük, kurumlara bazı temel faydalar sağlar:

  • Yazılım tedarikçileriyle pazarlıklarda daha güçlü bir konum
  • Daha iyi güvenlik ve sistem bütünlüğü
  • Azalan riskler ve artan yönetişim

Gartner tarafından yapılan araştırmalar, bir SAM programına yatırım yapan Kuruluşların, yazılım ve donanım bütçelerinin %30’una tek başına ilk 12 ayda tasarruf sağlayabileceğini ve sonraki yıllarda %5’e varan oranlarda artan tasarruf sağlayabileceğini göstermiştir.
Yazılım ve donanım artık toplam BT bütçesinin% 20’sini oluşturduğundan, bu önemli bir tasarruf.

4 Adımda Daha Çok Görünürlük

En temel hedef olan daha çok görünürlük, 30 günden daha kısa sürede aşağıdaki adımlar atılarak sağlanabilir:

1) Keşif: Kurumun daha çok görünürlüğe kavuşmasının ilk adımı, hangi varlıklara sahip olduğunu tespit etmesidir. Birçok kurum, bunu kısmen yapmak için kullanılabilecek araçlara sahiptir ama bu araçları genel BT yönetim süreçleriyle uygun biçimde bütünleştirmez. System Center Configuration Manager (SCCM) gibi araçlar genellikle BT varlıkları hakkında ham veriler elde etmek için kullanılabilir. Çoğu şirket en az altı araca sahiptir ve bu verilerden bile tam fayda alamayabilir. Bunu yaparken doğru süreçleri işletmek ve araçları kullanmak önemlidir.

2) Verileri uzlaştırmak: Birden çok araçtan gelen gereksiz, ilgisiz ve tekrarlanan veriler silinir. Tekrarlanan verileri güven içinde eleyebilmek, dikkat dağıtıcı olabilen veri karmaşıklığını ortadan kaldırır. Gerekli bilgiler konsolide edilir ve böylece sağlıklı raporlanarak denetim altına alınabilir.

3) Kullanılmayan ve yetkilendirilmemiş uygulamaları kaldırmak: Bunun için birbiriyle çakışan uygulamalar belirlenir ve yalnızca tamamen kullanılanlar tutulur. Uygulama yönetimi sadece lisans yönetiminden ibaret değildir. Lisans optimizasyonu ile maliyetlerin doğru ölçüldüğünden ve paylaşıldığından emin olunur ve uygulamaların o uygulamaya ihtiyaç duymayan kişiler tarafından kullanması da engellenmiş olur.

4) Envanter ve satın alma işlemlerini eşleştirmek: Bu sayede denetime hazırlık aşamasında uyumluluk artar. Kullanılan ve kullanılmayan kaynaklar ve lisanslar tespit edilir. Bu da yazılım tedarikçileriyle pazarlıklarda ek bir fayda sağlar.

BT varlık yönetimindeITAM ve SAM yöneticilerinin programlarına daha verimli şekilde yön verebilmesi için tavsiye edilen yöntemdir. ITAM kullandığı halde sadece yazılım denetlemelerine hazırlanma aşamasında takılıp kalmış, bunun ötesine geçememiş olabilirsiniz.

Microsoft, Adobe, Oracle, IBM, SAP ve daha fazlası için lisans uyumluluk pozisyonlarını otomatikleştirin ve tüm BT varlıklarınızı kapsayan eksiksiz, doğru ve net bir donanım ve yazılım envanterini merkezileştirin. Hem sonraki adımları tanımlamanıza, hem de organizasyon bünyesinde varlıklarla ilgili verilerin kullanımını düzenleyerek diğer BT problemlerini çözmenize yardımcı olur.

Temel den başlamayın

Elbette, kendiniz için bir Yazılım Varlıkları Yönetimi programı tasarlayıp uygulayabilirsiniz. Ama, kaynaklarınızı daha verimli kullanmak istiyorsanız en iyi kanıtlanmış çözümler ile yola çıkarak daha verimli ilerleyebilirsiniz.

BT Etkin Lisans Pozisyonu ve Optimizasyonu hakkında daha fazla bilgi için Lisans Optimizasyonu ve Yazılım Varlık Yönetimi  veya BT Varlık Yönetimi sayfalarımıza ziyaretinizi bekleriz.

İletişim

Mesajınızı yazın.

Aramak istediğinizi yazın ve Enter tuşuna basın