Pandemi koşullarında otomasyonun artan cazibesi

 Kategori: Basın

Enterprise’lar Covid-19 koşullarında iş modellerini yeniden oluştururken otomasyon yatırımları şimdi daha akıllı. Yapay zeka ve robotik işgücü destekli otomasyon, klasik işletme yapısını birçok açıdan değiştiriyor. BT Bilgi de CA Automation’ın gelişmiş özellikleri ile bu değişimi ülkemizde tetiklemeye kararlı.

Küresel ölçekte etkisi hissedilen Covid-19 pandemisi ekonomi üzerinde ve şirketlerde yapısal değişikliklere neden oluyor. Pandemi alışageldik çalışma tarzlarını değiştirirken, bu dönemde kurumlar iş modellerini bir kez daha sorguluyor. Belki bazı alışkanlıklar pandemiden sonra da kalıcı olacak, belki de çalışanların ve kurumların yaşam tarzını sonsuza kadar değiştirecek.

Pandemi uzaktan çalışmayı şirketler için bir standart haline getirdi.

Kurum çalışanları artık işlerini evlerinden takip ederek çalışan herkes şanslı değildi. Sadece ABD’de pandeminin görülmeye başladığı günlerden bir ay sonra 22 milyon çalışan işsiz kaldı. Uluslararası Çalışma Örgütü, Covid-19 salgınının yarattığı ekonomik ve işgücü krizinin 1,25 milyar işçiyi veya küresel işgücünün yüzde 38’ini etkileyebileceğini tahmin ediyor. BT profesyonelleri şimdi uzaktan çalışmanın gerektirdiği altyapı yatırımlarını gözden geçirmek ve gerekli planlamaları yapmak zorunda. Bu yatırımların bir tarafında uç nokta yönetimiyle ilgili teknolojiler, diğer tarafında ise sibergüvenlik kaygılarını gidermeye aday teknolojiler yer alıyor.

İşletmeler ve markalar otomasyonu yeniden keşfediyor.

Evde çalışma kültürü markaların e- ticaret operasyonlarını gözden geçirme fırsatı verirken şirketler arka plandaki ve müşteriye bağlı iş süreçlerini yürütebilmek için RPA (Robotic Process Automation) ve AI (Yapay Zeka) gibi teknolojilere daha fazla yatırım yapıyorlar. Mevcut krizde, Alibaba ve Amazon gibi B2B veya B2C şirketleri drone tabanlı teslimat gibi konuları gündeme getirirken, Danimarka’nın UVD Robots ve Çin’in Yuoibot gibi teletıp şirketleri uzaktan ölçüm yapan teknolojilerini yaygınlaştırma konusunda daha atak davranmaya başladılar. Araştırma şirketi Forrester’ın hazırladığı bir çalışma, hükümetlerin ve sivil örgütlerin, sentetik biyoloji, robotik ve drone’lar ekseninde Yapay Zeka odaklı yatırımlara daha çok ilgi gösterdiğini ve bu ilginin pandemiden sonra da süreceğini söylüyor.

Meslekler ve yetkinliklerde hızlı bir ayrışma söz konusu. 

Otomasyon yatırımlarının artışı doğası gereği manuel yürütülen işlerin azalmasına yol açıyordu. Bunun üstüne gelen pandemi koşulları otomasyon eğilimlerini daha da hızlandırmaya başladı. Satış, yönetim ve destek gibi alanlarda AI kontrollü hizmet sistemleri, endüstriyel robotik uygulamaları ve hatta giderek drone tabanlı teslimat gibi konulara yönelik harcamaların artışı, üretim, lojistik ve perakende sektörlerinde mevcut işler (jobs) üzerinde bir baskı yaratabilir. Uzun vadede, kurum genelinde otomasyonun yaygınlaşması kaçınılmaz bir gelişmedir. Liderler ve çalışanlar yeni dönemde yeni becerilere, davranışlara ve farklı bakış açılarına ihtiyaç duyabilir.

Pandemi döneminde nasıl bir otomasyon stratejisi?

Stratejik risk yönetimi ve iş sürekliliği konusunda plan yapan pek çok şirketin Covid-19 gibi bir pandeminin yol açacağı sorunlar hakkında kapsamlı bir yaklaşımı yoktur. Böyle bir pandemide talep ve arz yönlü şoklar, döviz dalgalanmaları, kredi sıkışıklıkları, nitelikli işgücü temininde sorunlar ortaya çıkar. Dolayısıyla CEO’lar kurumsal risk algısını küresel ölçekte yeniden gözden geçirme ihtiyacı duyarlar. Kurumların risklere karşı bağışıklığı ve dayanıklılığı sorgulanmalıdır.

İşte otomasyon tam bu noktada işletmelerin pandemi ile ortaya çıkan yeni durumu yönetmek için ödemesi gereken maliyeti azaltır. Özellikle yapay zeka teknolojileri ve içgörüleri öne çıkartan ileri analitik uygulamalardan kuvvet alan otomasyon yatırımları, iş süreçlerindeki dijital dönüşümü destekler. Akıllı sistemlerin piyasadaki riskleri daha iyi inceleyecekleri ve kuvvetli öngörüler yapacağı yeni bir döneme giriyoruz.

Yapısal olmayan verileri de dikkate alan veri madenciliği uygulamalarında yapay zekanın katkılarını görmeye hazırlanalım. Örneğin, bulaşıcı hastalıkları izleyen bir Kanada şirketi BlueDot, bitki ve hayvan hastalıkları ağlarından, yerel dilde haber kaynaklarından ve küresel havayolu bilet sistemlerinden elde ettiği veriler sonucu koronavirüs salgını ve yayılmasını Aralık 2019 gibi çok erken bir tarihte öngördü.

Dijital iş gücü aciliyet kazanırken yeni yetkinliklere ihtiyaç duyulacak.

İyi planlanmış robotik destekli işgücü teknolojileri işletmelerin geniş ölçekli tasarruflar yapmasını sağlayan ideal yatırımlardır. Verimlilik konusundaki avantajları ve zorlu koşullar altındaki performansları insandan çok daha üstündür. Buna karşılık olağanüstü durumlar yine olağanüstü ihtiyaçları gündeme getirecektir. Örneğin pandemi koşullarında Amazon’un depolarında ve teslimat zincirinde istihdam edebilmek için 100 bin ek işgücüne ihtiyaç duyduğunu unutmayalım. Artık şirketlerin iş ajandasında kriz şartlarında dinamik olarak değişen işgücü ihtiyacını artan otomasyon uygulamaları ile uyumlu hale getirmek gibi zorlu bir görev bulunuyor. Bu sadece bir teknoloji konusu değil aynı zamanda değişen organizasyon yapısıyla ortaya çıkan yeni bir iş kültürüdür.  Yöneticiler bugün gelişen otomasyon ortamında değişen işgücü ihtiyaçlarına bu bağlamda daha fazla odaklanmak zorundadır.

Türkiye’nin önde gelen BT hizmet yönetimi şirketlerinden BT Bilgi, pandemi koşullarında ortaya çıkan yeni ihtiyaçlara yönelik çözümleri ve yetkin işgücüyle bu alanda değişimleri yakından izliyor. BT Bilgi 2008 yılından bu yana 50’ye yakın projede gösterdiği başarıyı CA deneyiminin de ağırlıkta olduğu altyapı ve hizmet yönetimi uzmanlığı ile sürdürüyor. Ekonomide ortaya çıkan yeni koşulları göğüslemek ve kurumları daha dirençli hale getirebilmek için çalışan BT Bilgi, yapay zeka destekli otomasyon konusunda işletmelere inanılmaz bir ufuk açan CA Automation teknolojisini de çeşitli projelerde başarıyla uyguluyor. Çeşitli endüstrilere ilham oluşturan otomasyon başarı öykülerini BT Bilgi blog okurlarıyla paylaşmaktan gurur duyuyoruz.

Recent Posts
İletişim

Mesajınızı yazın.

Aramak istediğinizi yazın ve Enter tuşuna basın